Miesiąc: Styczeń 2019

Kiedy pozostać przy taryfie energetycznej G11, a kiedy ją zmienić?

Sposoby naliczania opłat za zużycie energii elektrycznej różnią się w zależności od tego, jaki rodzaj taryfy energetycznej używany jest w danym obiekcie. Najbardziej uniwersalne i najczęściej stosowane rozwiązanie to taryfa energetyczna G11. W tym przypadku na cenę prądu nie wpływa ani pora doby, ani dzień tygodnia. W jakich warunkach taryfa G11 sprawdza się najlepiej?

Zalecane zastosowania taryfy G11

Taryfa energetyczna G11 używana jest w większości gospodarstw domowych. Korzystają z niej jednak także inne obiekty podpięte do sieci niskiego napięcia, w tym hospicja, domy dziecka czy plebanie. Rozwiązanie to polecane jest klientom, którzy cenią wygodę użytkowania energii o dowolnej porze dnia. Taryfa energetyczna G11 daje możliwość swobodnego korzystania ze sprzętów elektrycznych, ze względu na stałe i niezależne od godzin poboru opłaty.

Warunki nieodpowiednie dla taryfy G11

Taryfa G11W najpopularniejszych taryfach konkurencyjnych dla G11 (G12 i G12w), w ramach umowy ze sprzedawcą energii wyznaczane są dni lub godziny, w których ceny prądu są niższe. Rozwiązania te polecane są użytkownikom, którzy mogą do maksimum wykorzystać tańsze pory wykupionej taryfy. Taryfa energetyczna G11 niekoniecznie sprawdzi się w gospodarstwach domowych, których mieszkańcy prowadzą styl życia niewymagający korzystania ze sprzętów AGD/RTV przez większość doby. Rozwiązanie to nie jest również polecane użytkownikom, którzy wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania mieszkań. W taryfie G12 najniższe ceny za prąd obowiązują w nocy, kiedy jest najzimniej. Przy takim systemie ogrzewania, rachunki w przypadku taryfy G11 będą znacznie wyższe.

Wybór taryfy energetycznej

Wybór konkretnej taryfy powinien opierać się na indywidualnych potrzebach użytkowników sieci. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarski, zmiana taryfy możliwa jest najwyżej raz na dwanaście miesięcy. Odstępstwem od tego postanowienia jest wyłącznie sytuacja, w której nastąpiła modyfikacja stawek. Zmiany można wówczas dokonać w terminie do 60 dni od momentu wprowadzenia nowego cennika.

Zastosowanie źródeł energii słonecznej

Energia słoneczna wykorzystywana była już w starożytności. Na jej magazynowanie pozwalało odpowiednie rozmieszczenie ścian, okien i otworów wentylacyjnych w budynkach. Rozwój technologii znacząco ułatwił stosowanie odnawialnych źródeł energii w sposób ekologiczny, a zarazem oszczędny.

Panele fotowoltaiczne

Zastosowanie źródeł energii słonecznejW formie najbardziej bezpośredniej, energia słoneczna wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej. W tym celu stosuje się specjalne ogniwa fotowoltaiczne, produkowane z półprzewodników na bazie krzemu. Cechuje je długa żywotność i niezawodność, która równoważy ograniczenia wydajności powodowane czynnikami zewnętrznymi. Panele fotowoltaiczne wymagają stosunkowo dużej powierzchni instalacyjnej. Znajdują zastosowanie w elektrowniach słonecznych, a także przestrzeni kosmicznej, która pozwala na pozyskanie znacznie silniejszego promieniowania słonecznego.

Kolektory słoneczne

Najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem wykorzystującym energię słoneczną jest kolektor słoneczny. Bezpośrednio pobiera promieniowanie, a następnie przekazuje energię cieplną wodzie. Przepływając przez kolektor, ciecz ulega ogrzaniu do wysokiej temperatury. Systemy kolektorów znajdują największe zastosowanie w rolnictwie. Wykorzystuje się je również w domkach jednorodzinnych, do podgrzewania wody użytkowej. Absorpcja promieniowania słonecznego w prawidłowo dobranej instalacji słonecznej może wynieść nawet 95 proc. Taka wartość zaspokaja ok. 50-60 proc. zapotrzebowania na energię cieplną.

Eksploatacja instalacji słonecznej

Promieniowanie słoneczne teoretycznie dociera do całej powierzchni Ziemi. Poziom nasłonecznienia nie jest jednak równomierny i w dużym stopniu zależy od pory dnia, pory roku oraz szerokości geograficznej. Dodatkowym utrudnieniem dla efektywnego wykorzystania tego źródła energii odnawialnej jest obecność zachmurzenia, pary wodnej oraz pyłów w atmosferze. Zastosowanie energii słonecznej ma jednak kluczowy wpływ na środowisko – dwudziestoletnia eksploatacja instalacji słonecznej może obniżyć emisję CO2 o nawet kilkadziesiąt ton.

Prąd budowlany w taryfie C11

Prowadzenie prac budowlano-montażowych wymaga wykorzystania energii elektrycznej. Związane z tym koszty zależą od rodzaju wybranej taryfy. Wcześniejsze ustalenie tego aspektu pozwala na ograniczenie wysokości rachunków, a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji. Prąd budowlany posiada w swojej ofercie większość firm energetycznych. Poszczególne usługi różnią się stawkami opłaty handlowej, a także ceną netto.

Prąd budowlany

Prąd budowlany w taryfie C11Firmy energetyczne mogą oferować sprzedaż prądu klientom, którzy planują realizację prac budowlano-montażowych. Odbywa się to w oparciu o taryfę prądu budowlanego. Sprzedaży energii mogą podejmować się wyłącznie uprawnione podmioty – praktyka polegająca na czerpaniu prądu od innych odbiorców jest nielegalna, przez co grozi karą wysokiej grzywny. Należy też pamiętać, że nie można korzystać ze zwykłej, domowej taryfy w czasie realizacji większości prac budowlano-montażowych, np. przy budowie domu, garażu, pawilonu czy zakładu. Umowę najlepiej podpisać ze sprawdzoną firmą energetyczną.

Taryfy prądu budowlanego

Obecnie obowiązują trzy taryfy prądu budowlanego – C11, C12a oraz C12b. Taryfa C11 należy do rozwiązań najczęściej wybieranych, ze względu na swoją uniwersalność. Niezależnie od pory dnia, cena za kilowatogodziny pozostaje stała. Inwestor nie musi więc pilnować godzin realizacji prac, a także dodatkowo martwić się opóźnieniami. Po zakończeniu remontu lub budowy, z taryfy budowlanej należy przejść na taryfę typu G, dedykowaną gospodarstwom domowym. Aspekt ten związany jest bezpośrednio z rodzajem przyłącza wykorzystanego do zasilenia budowy – tymczasowego lub docelowego. W obu przypadkach konieczne jest jednak przedstawienie potwierdzenia odbioru gotowego budynku.

Przejście do taryfy G

Taryfa C11 może zostać zmieniona na taryfę G11 po złożeniu dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu, wystawianego przez odpowiedni organ Starostwa Powiatowego. Należy też dostarczyć zawiadomienie o częściowym lub całkowitym ukończeniu prac budowlanych. Im szybciej zmiany zostaną dokonane, tym wcześniej koszty energii ulegną zmniejszeniu.