Prąd budowlany w taryfie C11

Prowadzenie prac budowlano-montażowych wymaga wykorzystania energii elektrycznej. Związane z tym koszty zależą od rodzaju wybranej taryfy. Wcześniejsze ustalenie tego aspektu pozwala na ograniczenie wysokości rachunków, a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji. Prąd budowlany posiada w swojej ofercie większość firm energetycznych. Poszczególne usługi różnią się stawkami opłaty handlowej, a także ceną netto.

Prąd budowlany

Prąd budowlany w taryfie C11Firmy energetyczne mogą oferować sprzedaż prądu klientom, którzy planują realizację prac budowlano-montażowych. Odbywa się to w oparciu o taryfę prądu budowlanego. Sprzedaży energii mogą podejmować się wyłącznie uprawnione podmioty – praktyka polegająca na czerpaniu prądu od innych odbiorców jest nielegalna, przez co grozi karą wysokiej grzywny. Należy też pamiętać, że nie można korzystać ze zwykłej, domowej taryfy w czasie realizacji większości prac budowlano-montażowych, np. przy budowie domu, garażu, pawilonu czy zakładu. Umowę najlepiej podpisać ze sprawdzoną firmą energetyczną.

Taryfy prądu budowlanego

Obecnie obowiązują trzy taryfy prądu budowlanego – C11, C12a oraz C12b. Taryfa C11 należy do rozwiązań najczęściej wybieranych, ze względu na swoją uniwersalność. Niezależnie od pory dnia, cena za kilowatogodziny pozostaje stała. Inwestor nie musi więc pilnować godzin realizacji prac, a także dodatkowo martwić się opóźnieniami. Po zakończeniu remontu lub budowy, z taryfy budowlanej należy przejść na taryfę typu G, dedykowaną gospodarstwom domowym. Aspekt ten związany jest bezpośrednio z rodzajem przyłącza wykorzystanego do zasilenia budowy – tymczasowego lub docelowego. W obu przypadkach konieczne jest jednak przedstawienie potwierdzenia odbioru gotowego budynku.

Przejście do taryfy G

Taryfa C11 może zostać zmieniona na taryfę G11 po złożeniu dokumentu uprawniającego do użytkowania obiektu, wystawianego przez odpowiedni organ Starostwa Powiatowego. Należy też dostarczyć zawiadomienie o częściowym lub całkowitym ukończeniu prac budowlanych. Im szybciej zmiany zostaną dokonane, tym wcześniej koszty energii ulegną zmniejszeniu.