OZE jako alternatywne źródło energii

Odnawialne źródła energii – w skrócie OZE. W dobie kryzysu klimatycznego i stale rosnących emisji gazów cieplarnianych oraz jednocześnie zwiększającego się zapotrzebowania na prąd, OZE są niezbędnym elementem infrastruktury energetycznej. Popularność OZE każdego roku rośnie, powoli zastępując paliwa kopalne. 

Czym jest OZE? 

oze

Odnawialne źródła energii (więcej na E.ON) to między innymi energia wiatrowa, słoneczna, wodna, energia pozyskiwana z biomasy, geotermii, biogazu. Źródło odnawialne oznacza, że po wytworzeniu energii, zasoby potrzebne do jej wytworzenia, odnawiają się. Niestety w przypadku paliw kopalnych nie jest to możliwe – raz spalony węgiel nie może zostać ponownie użyty.

Dzięki temu, że słońce czy wiatr to naturalne źródła, pozyskiwana z ich pomocą energia nie wytwarza gazów cieplarnianych, dzięki czemu OZE mają niewielki wpływ na klimat. W porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii, OZE nie niszczy w tak dużym stopniu krajobrazu. Śmiertelność ludzi przy procesie produkcji energii z odnawialnych źródeł jest bez porównania mniejsza niż przy produkcji energii z paliw kopalnych. 

Przyszłość odnawialnych źródeł energii

Każdego roku moc pozyskiwana z OZE rośnie. Sama moc energetyki wiatrowej wzrosła w 2022 w Unii Europejskiej o 4%. Oczywiście same odnawialne źródła nie są w stanie w pełni zastąpić energii uzyskanej podczas spalania węgla. Dlaczego? Z prostej przyczyny – ponieważ są one zależne od pogody, a ta nie zawsze sprzyja wytwarzaniu energii. Jednak instalacje takie jak wiatraki czy panele słoneczne są bardzo opłacalne oraz pozwalają indywidualnym klientom pozyskać niezależność energetyczną.

Przykładowo montaż paneli słonecznych nie trwa długo, nie jest też procesem skomplikowanym. Mogą zatem w dużej mierze zastąpić konwencjonalne źródła. Dodatkowo recykling turbin wiatrowych czy paneli słonecznych co roku się rozwija, dzięki czemu zużyte elementy nie zalegają na składowiskach. Z łopat wiatraków można tworzyć ciekawe elementy miejskiej architektury, jak ławki. 

OZE to przyszłość energetyki. Bez odnawialnych źródeł energii ciężko byłoby zmniejszyć ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Jak każde źródło energii, OZE również ma swoje wady, jednak z pewnością warto postawić na energię ze źródeł odnawialnych.